Tot en met 19 januari geen lessen – No lessons until January, 19

Op 14 december heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus. Dat heeft ook gevolgen voor onze lessen: vanaf 15 december tot en met 19 januari komen alle lessen te vervallen. Alle leden hebben een persoonlijk bericht hierover ontvangen.

No lessons until January, 19

On December 14, the cabinet announced new measures against the spread of the corona virus. This also has consequences for our lessons: from December 15 to January 19, all lessons will be canceled. All members have received a personal message about this.