Nieuwe maatregelen en lessen / New measures and gymnastic lessons

Op 3 november heeft de overheid nieuwe maatregelen aangekondigd die gelden voor de komende twee weken. Ook met deze aanvullende maatregelen kunnen de lessen van ETV Olympia doorgang vinden, in elk geval voor alle leden onder de 18 jaar. Uiteraard blijven de eerdere regels van kracht, die wij jullie per e-mail toestuurden.

Voor de groepen met leden van 18 jaar en ouder gelden vanaf 4 november aanvullende regels. De trainers van de betreffende groepen informeren de betreffende leden of de lessen in de komende twee weken kunnen doorgaan en welke regels dan gelden.

Wil je meer lezen over de laatste regels? Ga dan naar de website van de KNGU.

New measures and gymnastic lessons

On November 3, the government announced new measures that will apply for the next two weeks. Even with these additional measures, the lessons of ETV Olympia can continue, at least for all members under the age of 18. Of course, the previous rules remain in force, which we sent you by e-mail.

For groups with members aged 18 and older, additional rules apply from November 4. The trainers of the groups concerned will inform the members whether the lessons can continue in the next two weeks and which rules will apply.

Do you want to read more about the latest rules? Then go to the KNGU website.