KOSTEN

Als lid van ETV Olympia betaal je contributie voor het aantal uren dat je per week bij ons traint. Als je meer uren per week traint, krijg je een korting. Daarnaast betaal je een bijdrage voor de KNGU. In de basis kun je uitgaan van:

  • € 32,00 per 2 maanden (5x per jaar) voor 1 uur les per week.
  • € 25,80 bondscontributie (KNGU) per jaar tot 16 jaar en € 31,80 vanaf 16 jaar.
  • € 20,00 eenmalige inschrijfkosten

Naast de lessen organiseren wij regelmatig activiteiten buiten het lesrooster om. Hier betaal je soms iets extra’s voor. We laten altijd vooraf weten hoeveel het kost om aan een activiteit deel te nemen. Ook als je meedoet aan wedstrijden, worden de kosten daarvoor apart in rekening gebracht. Kosten voor onderlinge wedstrijden, evenementen en activiteiten buiten het lesrooster om zijn niet in de contributie inbegrepen.
Voor de wedstrijdgroepen bieden wij vakantietrainingen aan. Voor de 1e/2e & 3e divisie is deze bijdrage verplicht. De kosten bedragen €75,- per jaar en worden in 5 gelijke delen samen met de contributie-inning meegenomen. Per vakantie (m.u.v. de zomervakantie) proberen wij 3 trainingen aan te bieden, met een maximum van 12 trainingen per jaar. Voor een losse vakantietraining (overige wedstrijdgroepen) vragen we een bijdrage van €10,- per training.

INHOUDING

De contributie betaal je in 5 gelijke delen. Dat betekent dat we om de 2 maanden contributie inhouden van je bankrekening. Dit geldt voor alle leden (zowel de recreatie- als wedstrijdgroepen). Je betaalt dan steeds de contributie voor de 2 maanden die daarop volgen. Elke keer betaal je ook een stukje van de jaarlijkse bondscontributie. In juli en augustus betaal je geen contributie.

  • Eind augustus = contributie september / oktober
  • Eind oktober = contributie november / december
  • Eind december = contributie januari / februari
  • Eind februari = contributie maart / april
  • Eind april = contributie mei / juni

Belangrijk! Als je wilt stoppen bij ETV Olympia, dan kun je 5 keer per jaar je lidmaatschap stopzetten. Opzeggen doe je uiterlijk één maand voordat de volgende contributie wordt ingehouden via ledenadministratie@etvolympia.nl. Bijvoorbeeld: als je op 1 september wilt stoppen, dan hebben wij je opzegging uiterlijk 1 augustus nodig. Alleen dan kunnen we de inhouding van de contributie ook tijdig stoppen. Zeg je niet op tijd op, dan ben je dus automatisch de 2 maanden daarna nog lid.

CONTRIBUTIE 2023

De onderstaande tabel geeft de contributie weer die je als lid van ETV Olympia per turnjaar betaalt. In de tabel kun je terugvinden welk contributiebedrag hoort bij het aantal wekelijkse trainingsuren.

Aantal wekelijkse lesuren Contributie per 01-01-2024
1 uur € 166,61
1,5 uur € 246,44
2 uur € 323,96
2,5 uur € 399,16
3 uur € 472,05
3,5 uur € 542,63
4 uur € 610,89
4,5 uur € 676,84
5 uur € 740,47
5,5 uur € 801,80
6 uur € 860,80
6,5 uur € 917,49
7 uur € 971,87
7,5 uur € 1023,94
8 uur € 1073,69
8,5 uur € 1.121,13
9 uur € 1.166,25
9,5 uur € 1.209,06
10 uur € 1.249,55
10,5 uur € 1.287,73
11 uur € 1.323,60
11,5 uur € 1.357,15
12 uur € 1.388,39