ETV Olympia en PSV Gymnastiek: samen krijgen we meer voor elkaar!

De twee Eindhovense gymnastiekverenigingen ETV Olympia en PSV Gymnastiek hebben samen besproken hoe zij krachten kunnen bundelen en zo meer voor hun leden kunnen betekenen. Het doel van beide verenigingen is immers om de leden zoveel mogelijk plezier te laten beleven aan de gymnastieksport in brede zin. Daarvoor wordt binnen de verenigingen veel werk verzet, veelal door vrijwilligers. Daarom is bekeken op welke vlakken samengewerkt kan worden, zodat we samen meer voor elkaar kunnen krijgen!

De eerste stappen zijn hiervoor gezet. We beginnen onze samenwerking op 4 gebieden:

 1. Een gezamenlijke technische commissie
 2. Gezamenlijke keuze voor administratiesysteem
 3. Organiseren van activiteiten
 4. Communicatie met leden en ouders

Meer weten?
Lees dan hieronder wat we op deze punten gezamenlijk gaan doen:

 1. Een gezamenlijke ‘technische commissie’
  In een gymnastiekvereniging draait het uiteindelijk om de lessen die worden gegeven. Het is belangrijk dat die lessen gegeven worden door goed opgeleide trainers, met goede materialen en natuurlijk met een goede organisatie eromheen. De technische commissie coördineert dit alles. Er is nu een technische commissie gevormd die bestaat uit trainers en een bestuurslid, gemixt uit de twee verenigingen.
 2. Gezamenlijke keuze voor administratiesysteem
  We bekijken samen in welk administratiesysteem we de ledenadministratie van de twee verenigingen kunnen onderbrengen. Als beide verenigingen hetzelfde systeem kiezen, kunnen kostenvoordelen worden behaald en kan in de toekomst makkelijker worden samengewerkt. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan.
 3. Organiseren van activiteiten
  We bieden leden graag iets extra’s door – buiten de wekelijkse lessen – leuke activiteiten te organiseren. We kijken hoe we hierin samen kunnen optrekken. Bijvoorbeeld door samen activiteiten te organiseren of door een zaal te delen voor een activiteit. Zo besparen we kosten en zo is het makkelijker om voldoende vrijwilligers te vinden om te helpen. Begin dit jaar is er al een gezamenlijke trampoline-activiteit georganiseerd. En op 26 september komt er een vervolg: de BeActive Night.
 4. Communicatie met leden en ouders
  Als vereniging houden we leden en ouders op de hoogte van actualiteiten. Soms zijn die heel specifiek voor de ene vereniging, maar vaak ook niet. Waar het kan, helpen we elkaar door ideeën of teksten met elkaar te delen.