Er is nieuws onder de zon!

Beste ETVO-ers,

 

We hebben een aantal mensen bereid gevonden om onze turnvereniging te komen versterken! Onderstaande personen zorgen er samen voor dat ETV Olympia steeds meer een bloeiende en florerende turnvereniging wordt!

Hiervoor zullen zij het kader, en daarmee alle leden, zo goed mogelijk ondersteunen, beleid ontwikkelen en uitvoeren naar beste kunnen!

 

Het bestuur bestaat nu uit:

Lex Majoor (voorzitter)

Petra Blankers (secretariaat)

Astrid Kurver (Penningmeester)

Loes Majoor (Ledenadministratie)

John Marinus (Algemeen lid)

Vincent Pothuizen (PR)

Theo de Bruin (Sponsoring)

Marc Kurver (Activiteitenorganisatie)

 

De Technische Commissie (TC) bestaat uit:

Anita Marinus (hoofd TC)

Saskia ter Braake (secretaris)

Moniek van Vugt

Sandra Kraakma

Contactpersonen (nog niet definitief):

Ouder-kindgym            Sandra Kraakman

Gym-extra + kleuters   Sandra Kraakman

Jeugd/recreanten         Sandra Kraakman

Senioren                       Saskia ter Braake

Wedstrijdgroepen        Moniek van Vugt, Anita Marinus

Jongens                        Vincent Pothuizen, Anita Marinus

Tot slot:

Zaterdag 1 juni 2013 zijn de Clubkampioenschappen in het StudentenSportCentrum van de TU/e. Dan hopen we alle leden, vrienden en familie te kunnen begroeten!

Tot dan!

Met sportieve groet,

Het nieuwe bestuur