Corona-update: trainingen en activiteiten ETV Olympia stilgelegd

Afgelopen week hebben we in een eerste bericht enkele belangrijke punten rond het coronavirus onder jullie aandacht gebracht. Ondertussen wordt onze provincie Brabant het meest getroffen met dit virus, waarbij de oorsprong niet altijd te herleiden is. Wij voelen ons dan ook genoodzaakt om te handelen volgens de richtlijnen van het RIVM, de GGD, NOC*NSF & het KNGU. Dat heeft tot gevolg dat per direct alle trainingen en andere activiteiten van ETV Olympia voor de rest van deze maand stilliggen. Alle ouders en leden zijn hierover per e-mail geïnformeerd.

We begrijpen dat dit een grote teleurstelling is voor onze leden die met veel plezier turnen bij ETV Olympia. Maar de gezondheid van ons allen staat natuurlijk voorop. Zodra de lessen weer hervat kunnen worden, informeren we alle ouders en leden hierover.

Corona-update: ETV Olympia trainings and activities cancelled

Last week we brought to your attention  some important points about the corona virus. In the meantime, our province of Brabant is most affected by this virus, where the origin cannot always be traced. We therefore feel compelled to act in accordance with the guidelines of the RIVM, the GGD, NOC * NSF & the KNGU. As a result, all training and other activities of ETV Olympia will immediately stop for the rest of this month. All parents and members have been informed of this by email.

We understand that this is a great disappointment for our members who enjoy doing gymnastics at ETV Olympia. But of course the health of all of us comes first. As soon as the lessons can be resumed, we will inform all parents and members about this.