Controleer spam-inbox om geen mail van ETV Olympia te missen

Wij sturen als vereniging per e-mail berichten naar onze leden. Deze week ging het om berichten rond het coronavirus en het stilleggen van de lessen. Het is belangrijk dat we daarmee iedereen kunnen bereiken. Daarom doen wij hier de oproep aan iedereen om te controleren of berichten van ETV Olympia in de spam-box zijn binnengekomen. Als dat zo is, kunt u het e-mailadres info@etvolympia.nl instellen als ‘veilig’, zodat u voortaan onze berichten goed ontvangt. Heeft u deze week geen mail ontvangen van ETV Olympia? Laat het ons dan weten via info@etvolympia.nl, zodat wij kunnen controleren of wij het juiste mailadres hebben. Alvast bedankt!


Check spam inbox to receive email from ETV Olympia

ETV Olympia sends messages to our members by e-mail. This week the subject was the corona virus and the cancellation of the lessons. It is important that we can reach everyone with it. That is why we appeal here to everyone to check whether messages from ETV Olympia have been received in the spam box. If so, you can set the email address info@etvolympia.nl as ‘safe’, so that you will receive our messages from now on. Did you not receive an email from ETV Olympia this week? Please let us know via info@etvolympia.nl, so that we can check whether we have the correct email address. Thanks in advance!