Belangrijke tips: coronavirus / turnlessen

Op dit moment is het coronavirus (COVID-19) continu in het nieuws. ETV Olympia volgt de ontwikkelingen en adviezen via de website van het RIVM. De gezondheid van onze trainers en leden staat voorop! Daarom brengen wij in dit bericht graag enkele belangrijke punten onder jullie aandacht.

Informatie van RIVM en gemeente Eindhoven
De turnlessen en activiteiten van ETV Olympia gaan gewoon door. Wij volgen de informatie van het RIVM en de gemeente Eindhoven. Mochten zij maatregelen treffen, dan volgen wij deze als vereniging op. Als dat zo is, dan stellen wij jullie daarvan op de hoogte en vragen wij trainers om dit ook kenbaar te maken via de what’s app-groepen.

Tips om besmetting en verspreiding te voorkomen
Hieronder een paar tips die jullie thuis bespreekbaar kunnen maken met de kinderen. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van het RIVM.

* was voordat je thuis weggaat, de handen met water en zeep
* was na de les je handen en voeten met water en zeep
* raak mond, neus en ogen zo min mogelijk aan
* hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
* gebruik indien nodig papieren zakdoekjes

Thuis blijven in geval van grieperigheid
Het RIVM heeft op 6 maart iedereen in Noord-Brabant opgeroepen om in geval van grieperigheid (verkoudheid, hoesten, koorts), ook bij lichte klachten, thuis te blijven. Dat geldt uiteraard ook voor deelname aan de turnlessen: voel je je niet lekker, blijf dan thuis. Ook de KNGU heeft deze oproep gedaan voor deelname aan (landelijke) wedstrijden.


Important advices: corona virus / gymnastic lessons

The corona virus (COVID-19) is currently in the news. ETV Olympia follows developments and advice via the RIVM website. The health of our trainers and members is of course important! That is why we would like to bring a few important points to your attention in this message.

Information from RIVM and the municipality of Eindhoven
The gymnastics lessons and activities of ETV Olympia will continue as usual. We follow the information from RIVM and the municipality of Eindhoven. If they take measures, we will follow them. If this is the case, we will inform you of this and we will ask trainers to make this known via the whats app groups.

Tips to prevent spreading
Below are a few tips that you can discuss with the children at home. More information about this can be found on the RIVM website.
* before leaving home, wash hands with soap and water
* wash your hands and feet with soap and water after the gymnastic lesson
* touch mouth, nose and eyes as little as possible
* cough and sneeze in the inside of your elbow
* use paper tissues if necessary

Staying at home in case of flu

On 6 March, RIVM asked everyone in Noord-Brabant to stay at home in case of flu (cold, cough, fever), even with minor complaints. That of course also applies to participation in the gymnastics lessons: if you don’t feel well, stay at home. The KNGU has also made this call for participation in (national) competitions.