Ben jij enthousiast over turnen en heb je ervaring met lesgeven/assisteren?

Lees dan zeker even verder! We zijn op zoek naar iemand die ons team van sportieve en betrokken train(st)ers wil versterken. We zoeken een enthousiaste train(st)er, die les wil geven aan een recreantengroep die graag wat meer uitdaging heeft, in de leeftijd van 9 tot 12 jaar. Ben jij degene die we zoeken of ken je iemand? Lees dan verder of stuur dit bericht door!

Ook is ETV Olympia op zoek naar uitbreiding voor het Bestuur om HR-zaken voor de vereniging te regelen. Heb jij HR-ervaring en wil je je graag inzetten voor de vereniging?

Neem een kijkje op onze vacaturepagina.


Then read on! We are looking for someone to join our team of sporty and committed trainers. We are looking for an enthusiastic trainer who wants to teach a recreational group who would like to have a little more challenge, aged 9 to 12 years. Are you the one we are looking for or do you know someone? Then please read on or forward this message!

ETV Olympia is also looking for expansion of the Board to arrange HR matters for ETV Olympia. Do you have HR experience and would you like to commit to ETV Olympia?

Visit our web page with vacancies.

Controleer spam-inbox om geen mail van ETV Olympia te missen

Wij sturen als vereniging per e-mail berichten naar onze leden. Deze week ging het om berichten rond het coronavirus en het stilleggen van de lessen. Het is belangrijk dat we daarmee iedereen kunnen bereiken. Daarom doen wij hier de oproep aan iedereen om te controleren of berichten van ETV Olympia in de spam-box zijn binnengekomen. Als dat zo is, kunt u het e-mailadres info@etvolympia.nl instellen als ‘veilig’, zodat u voortaan onze berichten goed ontvangt. Heeft u deze week geen mail ontvangen van ETV Olympia? Laat het ons dan weten via info@etvolympia.nl, zodat wij kunnen controleren of wij het juiste mailadres hebben. Alvast bedankt!


Check spam inbox to receive email from ETV Olympia

ETV Olympia sends messages to our members by e-mail. This week the subject was the corona virus and the cancellation of the lessons. It is important that we can reach everyone with it. That is why we appeal here to everyone to check whether messages from ETV Olympia have been received in the spam box. If so, you can set the email address info@etvolympia.nl as ‘safe’, so that you will receive our messages from now on. Did you not receive an email from ETV Olympia this week? Please let us know via info@etvolympia.nl, so that we can check whether we have the correct email address. Thanks in advance!

 

Corona-update: trainingen en activiteiten ETV Olympia stilgelegd

Afgelopen week hebben we in een eerste bericht enkele belangrijke punten rond het coronavirus onder jullie aandacht gebracht. Ondertussen wordt onze provincie Brabant het meest getroffen met dit virus, waarbij de oorsprong niet altijd te herleiden is. Wij voelen ons dan ook genoodzaakt om te handelen volgens de richtlijnen van het RIVM, de GGD, NOC*NSF & het KNGU. Dat heeft tot gevolg dat per direct alle trainingen en andere activiteiten van ETV Olympia voor de rest van deze maand stilliggen. Alle ouders en leden zijn hierover per e-mail geïnformeerd.

We begrijpen dat dit een grote teleurstelling is voor onze leden die met veel plezier turnen bij ETV Olympia. Maar de gezondheid van ons allen staat natuurlijk voorop. Zodra de lessen weer hervat kunnen worden, informeren we alle ouders en leden hierover.

Corona-update: ETV Olympia trainings and activities cancelled

Last week we brought to your attention  some important points about the corona virus. In the meantime, our province of Brabant is most affected by this virus, where the origin cannot always be traced. We therefore feel compelled to act in accordance with the guidelines of the RIVM, the GGD, NOC * NSF & the KNGU. As a result, all training and other activities of ETV Olympia will immediately stop for the rest of this month. All parents and members have been informed of this by email.

We understand that this is a great disappointment for our members who enjoy doing gymnastics at ETV Olympia. But of course the health of all of us comes first. As soon as the lessons can be resumed, we will inform all parents and members about this.

Belangrijke tips: coronavirus / turnlessen

Op dit moment is het coronavirus (COVID-19) continu in het nieuws. ETV Olympia volgt de ontwikkelingen en adviezen via de website van het RIVM. De gezondheid van onze trainers en leden staat voorop! Daarom brengen wij in dit bericht graag enkele belangrijke punten onder jullie aandacht.

Informatie van RIVM en gemeente Eindhoven
De turnlessen en activiteiten van ETV Olympia gaan gewoon door. Wij volgen de informatie van het RIVM en de gemeente Eindhoven. Mochten zij maatregelen treffen, dan volgen wij deze als vereniging op. Als dat zo is, dan stellen wij jullie daarvan op de hoogte en vragen wij trainers om dit ook kenbaar te maken via de what’s app-groepen.

Tips om besmetting en verspreiding te voorkomen
Hieronder een paar tips die jullie thuis bespreekbaar kunnen maken met de kinderen. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van het RIVM.

* was voordat je thuis weggaat, de handen met water en zeep
* was na de les je handen en voeten met water en zeep
* raak mond, neus en ogen zo min mogelijk aan
* hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
* gebruik indien nodig papieren zakdoekjes

Thuis blijven in geval van grieperigheid
Het RIVM heeft op 6 maart iedereen in Noord-Brabant opgeroepen om in geval van grieperigheid (verkoudheid, hoesten, koorts), ook bij lichte klachten, thuis te blijven. Dat geldt uiteraard ook voor deelname aan de turnlessen: voel je je niet lekker, blijf dan thuis. Ook de KNGU heeft deze oproep gedaan voor deelname aan (landelijke) wedstrijden.


Important advices: corona virus / gymnastic lessons

The corona virus (COVID-19) is currently in the news. ETV Olympia follows developments and advice via the RIVM website. The health of our trainers and members is of course important! That is why we would like to bring a few important points to your attention in this message.

Information from RIVM and the municipality of Eindhoven
The gymnastics lessons and activities of ETV Olympia will continue as usual. We follow the information from RIVM and the municipality of Eindhoven. If they take measures, we will follow them. If this is the case, we will inform you of this and we will ask trainers to make this known via the whats app groups.

Tips to prevent spreading
Below are a few tips that you can discuss with the children at home. More information about this can be found on the RIVM website.
* before leaving home, wash hands with soap and water
* wash your hands and feet with soap and water after the gymnastic lesson
* touch mouth, nose and eyes as little as possible
* cough and sneeze in the inside of your elbow
* use paper tissues if necessary

Staying at home in case of flu

On 6 March, RIVM asked everyone in Noord-Brabant to stay at home in case of flu (cold, cough, fever), even with minor complaints. That of course also applies to participation in the gymnastics lessons: if you don’t feel well, stay at home. The KNGU has also made this call for participation in (national) competitions.

Sportstuif op bezoek bij ETV Olympia

Donderdag 13 februari waren 10 kinderen van Sportstuif Meerhoven te gast om een turnclinic te volgen bij ETV Olympia in de Hangar in Meerhoven. Sportstuif is een organisatie die zich richt op het aanbieden van sportieve naschoolse opvang. De kinderen hebben door het volgen van de clinic met veel plezier kunnen ervaren hoe leuk het is om te turnen. Bedankt voor jullie bezoek!


Gymnastics clinic for children of ‘Sportstuif’

On Thursday 13 February, 10 children from Sportstuif Meerhoven were invited to attend a gymnastics clinic at ETV Olympia in the Hangar in Meerhoven. Sportstuif is an organization that focuses on offering sporting in combination with after-school care. By following the clinic, the children were able to experience with great pleasure how much fun it is to do gymnastics. Thank you for your visit!

Uitslagen clubkampioenschappen wedstrijdturnen

Op zondag 19 januari stond de Turnhal Vijfkamp in het teken van de Clubkampioenschappen voor onze wedstrijdgroepen. Verdeeld over twee wedstrijden (ochtend en middag) gingen zij onderling de strijd met elkaar aan door de mooiste oefeningen te laten zien op de verschillende toestellen. Per toestel werden medailles uitgereikt.

Hier vind je de uitslagen:

Results Club Championships

On Sunday, January 19, the Turnhal Vijfkamp was dominated by the Club Championships for our competition groups. Divided over two competitions (morning and afternoon), they competed with each other by showing the best exercises on the different turn devices. Medals were awarded per device.

Here you can find the results:

Turntoppers van ETV Olympia genomineerd voor de Eindhoven SportAwards 2019!

Binnen onze vereniging zijn afgelopen jaar hele mooie sportprestaties geleverd. Dat is ook de vakjury van de Eindhoven SportAwards opgevallen. Wij zijn trots dat onze 1e divisie turnster Ineke Coolen is genomineerd voor SportTalent van het jaar! En onze 1e/2e divisie-trainsters Moniek van Vugt en Suzan van Wanrooij zijn in de race om SportCoach van het jaar te worden.

Daarvoor hebben zij jullie hulp hard nodig! Breng vandaag nog je stem uit via de onderstaande link. Wij zetten hieronder de sportprestaties op een rij die duidelijk maken waarom zíj moeten winnen!

Stem op Ineke Coolen als SportTalent 2019
Stem op Moniek van Vugt en Suzan van Wanrooij als SportCoach 2019

 

Prestaties Ineke Coolen

Genomineerd voor SportTalent van het jaar

 • 1e– NK all-round jeugd 1e divisie
 • 3e– NK sprong jeugd 1e divisie
 • 3e– NK vloer jeugd 1e divisie
 • 1e– Brabantcup Supplement B

Stem nu!

 

Prestaties Moniek van Vugt
en Suzan van Wanrooij

Genomineerd voor SportCoach van het jaar

 • 8 NK-medailles, waarvan 3 Nederlands Kampioenen, uit één groep.
 • 1e plaats tijdens de AhoyCup (individueel)
 • 1e plaats tijdens de BrabantCup (team).

Stem nu!

 

 


 

Turntoppers from ETV Olympia nominated for the Eindhoven SportAwards 2019!

Very good sports performances were delivered within ETV Olympia last year. This is also noticed by the professional jury of the Eindhoven SportAwards. We are proud that our 1st division gymnast Ineke Coolen has been nominated for SportTalent of the year!
And our 1st / 2nd division trainers Moniek van Vugt and Suzan van Wanrooij are nominated for SportCoach of the year.

They need your help for that! Cast your vote today via the link. Below we list the sports performances that make clear why they have to
win!

Vote for Ineke Coolen as SportTalent 2019
Vote for Moniek van Vugt and Suzan van Wanrooij as SportCoach 2019

Performance Ineke Coolen – nominated for SportTalent of the year

 •  1st – NK all-round youth 1st division
 • 3rd – Dutch Championship jump youth 1st division
 • 3rd – NK floor youth 1st division
 • 1st – Brabantcup Supplement B


Performance Moniek van Vugt and Suzan van Wanrooij – nominated for SportCoach of the year

 • 8 Dutch Championship medals, including 3 Dutch Champions, from one group.
 • 1st place during the AhoyCup (individual)
 • 1st place during the BrabantCup (team).

 

Welkom Sinterklaas & Pietengym

Welkom Sinterklaas & Pietengym

Vandaag zet Sinterklaas met zijn Pieten weer voet op Nederlandse bodem. Daarom organiseert ETV Olympia op zaterdag 30 november weer een Pietengym voor alle leden tot en met 8 jaar. Tijdens de Pietengym kan uw zoon of dochter laten zien wat hij of zij allemaal kan! Bijvoorbeeld over smalle daken lopen en pakjes in de schoorsteen gooien! Daarbij komen gymnastiek- en turnkunsten van onze leden natuurlijk goed van pas.

Alle leden tot en met 8 jaar hebben per e-mail een uitnodiging gekregen met daarin een link om in te schrijven. Heeft u de uitnodiging gemist en wilt u toch aanwezig zijn? Stuur dan een mailtje naar activiteiten@etvolympia.nl voor meer informatie of schrijf hier direct in!

Welcome Sinterklaas & Pietengym

Today Sinterklaas comes back to the Netherlands with his ‘Pieten’. That is why ETV Olympia is organizing a Pietengym-activity on Saturday 30 November for all members up to and including 8 years old. During the Pietengym your son or daughter can show you what he or she can do! For example, walking over narrow roofs and throwing packages into the chimney! Naturally, the gymnastics-skills of our members are also very useful.

All members up to and including 8 years old have received an invitation by e-mail with a link to register. Have you missed the invitation and do you still want to be present? Send an email to activiteiten@etvolympia.nl for more information or subscribe here!

Eigen Airtrack voor én door onze leden!

Wat hebben jullie goed je best gedaan tijdens de Grote Clubactie! Vorig jaar hadden we als doel gesteld om als vereniging een eigen Airtrack aan te schaffen. Dat is toen helaas niet gelukt, maar na jullie inzet van dit jaar hebben we het doel alsnog bereikt! De Airtrack kan tijdens de lessen gebruikt worden door de trainers, maar zal zeker ook te zien zijn bij evenementen van ETV Olympia. Allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet!

Our own Airtrack made possible by our members!
You really did your best during the Grote Clubactie! Last year we set the goal of buying our own Airtrack for ETV Olympia. Unfortunately, we did not succeed then, but after your efforts this year, we have still achieved the goal! The Airtrack can be used by the trainers during the lessons, but will certainly also be used at ETV Olympia events. Thank you all very much for your efforts!