Lessoort Contributie per seizoen
Ouder-Kind gym € 187
Kleutergym € 127,50
Recreatief  turnen (1 uur per week) – junior € 127,50
Recreatief turnen (1 uur per week) – senior (v.a. 16 jaar) € 160
Recreatief turnen jongens (1,5 uur per week) € 141
Seniorengym € 160
Vrije turngroep (turnhal) € 300
Trickx ‘instructieles’ (turnhal) € 150
Trickx ‘vrije groep’ (turnhal) € 107

Jaarlijks wordt er ook KNGU bondscontributie in rekening gebracht:
Junior: € 20,24
Senior: € 24,72

Voor informatie over contributie van de wedstrijdgroepen kunt u contact opnemen met de train(st)er(s) van de groep.

Opzeggen en inning

De clubcontributie wordt in twee delen vooraf geïncasseerd*. Voor de periode september – januari wordt de helft eind september / begin oktober geïncasseerd. Voor de periode februari – juni wordt de tweede helft eind januari / begin februari geïncasseerd. Je start met betalen vanaf het moment dat je lid wordt.

Opzegging van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk m.i.v.  1 september of 1 februari*. Opzeggen kan door een mail te sturen naar ledenadministratie@etvolympia.nl; Als u niet voor deze datum opzegt, bent u automatisch voor de daaropvolgende periode lid en betaalt u ook de contributie.

*voor de gebruikers van de turnhal wordt het bedrag in vijf delen geïncasseerd en kunt u ook per deze incassoperioden opzeggen